Ülkelerin kredi notu, bir ülkenin borcunu geri ödeme yeteneğini gösteren bir ölçüdür. Bu notlar, yatırımcıların ve diğer ülkelerin bir ülkeye ne kadar güvenebileceklerini değerlendirmelerine yardımcı olur. Küresel finans sistemi ve ekonomi literatüründe oldukça önemli olan kredi notları, piyasaların sağlıklı işleyişi ve yatırımcıların kararlarında destek niteliği taşıyan göstergelerdir. İçeriğimizde kredi notlarının belirlendiği kredi derecelendirme sistemleri ve ne anlama geldikleri hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. 

Kredi Notu Derecelendirmesi Nedir?

Kredi notu derecelendirmesi, finansal işlemlerde ve sermaye piyasaları açısından bireylerin, şirketlerin ya da ülkelerin mevcut durumlarının değerlendirildiği skorlama yöntemidir. Kredi notları derecelendirilirken, değerlendirme yapılan birey, şirket ya da ülkelerin geçmiş ve güncel finansal ya da mali durumları göz önünde bulundurulur. Matematik, istatistik, iktisat ve işletmecilik çalışma alanlarındaki bilimsel yöntemler kullanılarak üretilen kredi puanları, değerlendirme yapılan kişi, kurum ya da ülkenin geleceğine dair bilgiler taşır. İçeriğimizin de konusu olan ülkelerin kredi notları bakımından ele alındığında o ülkenin yatırım ortamının skorlandığı ve kredi itibarının ortaya konduğu bir uygulamalar bütünüdür. 

Kredi Notu Nasıl Belirlenir? Kredi Notları Nasıl Yorumlanır?

Kredi derecelendirmesi, bir borçlunun kredi geçmişi hakkında yapılan bir değerlendirme olabileceği gibi, potansiyel bir borçlunun borcunu geri ödeyebilme yeteneğinin bir değerlendirmesi de olabilir. Ülkelerin kredi notları söz konusu olduğunda, o ülkedeki kurumların ya da kişilerin küresel borçlanma piyasası ve yatırım ortamındaki itibarını gözler önüne serer. 

Düşük kredi notları, o ülkenin ve ülkedeki kurumların, kişilerin borçlarını ödememe (temerrüt) riskinin yüksek olduğu anlamını taşır. Küresel sermaye kredi notu düşük olduğu gitmeme eğilimindedir. Daha da önemlisi bu ülkelerin riski yüksek olduğu için borçlanma maliyetleri ve risk primleri de yükselir. Sermaye ve kredi piyasalarında söz sahibi küresel oyunculardan oluşan dev yatırım fonları, portföylerini dağıtırken kredi notlarına göre seçimler yaparlar. Bir başka deyişle kredi notlarının düşmesi sermayenin o ülkeden çekilmesi ile sonuçlanabilir. 

Kredi notlarının düşük olduğu ülkelerde yatırım ortamı için negatif görüş hakim olsa da yüksek getiriler bu ülkelerin cazibesini artırabilir. Ekonomi bir denge bilimi olduğu için risk arttıkça getiri de artma eğilimindedir. Kredi notları yatırım yapılabilir seviyenin altına indikçe artan getiriler bazı sermaye grupları, riskleri göze alarak bu ülkelere yatırım yapmayı tercih edebilir. 

Ülkelerin Kredi Notları ve Kredi Notlarını Anlamı

Ülkelerin Kredi notları için standart bir gösterim şekli olmamakla birlikte küresel kredi derecelendirme kuruluşları kendi metodolojisini ve gösterim şeklini benimseyebilir. 

Uzun vadeli olarak yaygın olarak kullanılan kredi notları ve notların anlamı şöyledir:

Kredi NotuAnlamı
AAAEn yüksek derece
AA+Yüksek Dereceli
AA
AA-
A+Üst Orta Sınıf
A
A-
BBB+Alt Orta Sınıf
BBB
BBB-
BB+Yatırım Yapılamaz, Spekülatif
BB
BB-
B+Son Derece Spekülatif
B
B-
CCC+Yüksek Riskli
CCC
CCC-İflas etmeye yakın
CC
C
Dİflas

 

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish