Vergiler, devletin kamu ihtiyaçlarını karşılamak için topladığı paralardır. Türkiye’de de milyonlarca vatandaş, her yıl farklı vergi türleri aracılığıyla trilyonlarca lira vergi ödemektedir. Bu vergiler arasında, gelir vergisi de önemli bir yere sahiptir.

Karmaşık sayılabilecek vergi hesaplamalarından biri de gelir vergisi dilimleri uygulamasıdır. Şimdi gelin “Gelir Vergisi Dilimleri Nedir?” sorusunu yanıtlayalım ve 2024 Gelir Vergisi Hesaplama örneklerini inceleyelim.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, bireylerin elde ettikleri kazançların belirli bir yüzdesinin devlete ödenmesini gerektiren bir vergi türüdür. Maaşınızdan, kira gelirlerinden, hisse senedi satışlarından ve daha birçok kazanç kaleminden elde ettiğiniz gelirler üzerinden gelir vergisi ödersiniz. Bu vergi, doğrudan yani dolaysız olarak kazançlar üzerinden alınır ve genellikle gelirin kaynağına bağlı olarak farklı oranlarda uygulanır. Eğer kazanç elde eden bir tüzel kişilik ise, yani bir şirket veya işletme ise, vergi türü “kurumlar vergisi” olarak adlandırılır.

Gelir vergisi genellikle ücretli çalışanlar için doğrudan maaşlarından kesilerek tahsil edilir. Bu kesinti, işveren tarafından çalışanın maaşından otomatik olarak yapılır ve vergi dairesine gönderilir. Diğer gelir grupları için, örneğin serbest meslek sahipleri veya işletme sahipleri gibi, gelir vergisi dönemsel olarak beyan edilir ve bu gelirler üzerinden vergi hesaplanır. Bu durumda, kişinin elde ettiği gelirin bir bölümünü belirli bir vergi oranına göre ödemesi gerekmektedir.

Gelir vergisi, bir ülkedeki vergi sisteminin önemli bir parçasını oluşturur ve genellikle devletin bütçesine önemli bir gelir kaynağı sağlar. Vergi oranları genellikle farklı gelir seviyelerine göre kademelendirilmiştir. Böylece daha yüksek gelirlere sahip olanlar, daha yüksek bir vergi oranıyla vergilendirilirken, daha düşük gelirlere sahip olanlar daha düşük bir vergi oranıyla vergilendirilir. Bu, verginin toplumsal adaleti ve gelir dağılımındaki dengenin sağlanması açısından önemlidir.

Gelir Vergisi Kaununu‘na göre, gelir vergisine konu edilen ve kazanç olarak nitelendirilen gelirler şöyle: 

 • Ticari kazançlar
 • Zirai kazançlar
 • Ücretler
 • Serbest meslek kazançları
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar.

Peki, ne kadar vergi ödeyeceğinizi nasıl hesaplarsınız? İşte burada gelir vergisi dilimleri devreye girer.

Aradığın Üründe İndirim Varsa Kredim ile Şimdi Al, Sonra Öde

Televizyon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?Hayallerinizi ertelemeyin, Kredim ile anında alışverişin tadını çıkarın. İndirimlerden faydalanmak için bugün ödeme yapmana gerek yok. Hemen Kredim’i kullanmaya başla, Şimdi Al Sonra Öde!

Hemen Kredim’e Üye Ol

Gelir Vergisi Dilimleri

Vergi dilimleri modeli, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri minimize etmek ve toplumsal refahı artırmak için kullanılır. Özellikle yüksek gelir grubundaki bireylerden daha yüksek oranda vergi alınırken, düşük gelir grubundaki bireylerden daha düşük oranda vergi alınması sağlanır. Bu sayede vergi yükünün daha dengeli bir şekilde dağıtılması ve vergi mükelleflerinin mali durumlarına uygun vergi ödemeleri hedeflenir.

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de uygulanan gelir vergisi dilimleri, %15, %20, %27, %35 ve %40 gibi farklı oranlarda belirlenmiştir. Bu oranlar, gelirin belirli aralıklarına göre artar ve kademeli bir yapı oluşturur. Örneğin, gelirin belirli bir kısmı %15 oranında vergilendirilirken, daha yüksek bir kısmı %20, %27, %35 ve en yüksek kısmı %40 oranında vergilendirilir.

Gelir vergisi dilimleri, takvim yılı içerisinde elde edilen gelirlere göre hesaplanır. Yıl boyunca elde edilen kazançlar, belirlenen vergi dilimlerine göre ayrılır ve her dilime ait vergi oranı uygulanarak vergi hesaplanır. Bu sistem sayesinde, gelirin artmasıyla birlikte vergi oranı da artar ve daha yüksek gelire sahip olan bireylerin daha fazla vergi ödemesi sağlanır.

2024 Yılı Gelir Vergisi Tablosu

Gelir vergisi tablosu, gelirler için farklı tutarlarda belirlenir. Gelir vergisi oranları değişmez, kademeleri belirleyen tutarlar ücret dışındaki gelirlerde daha düşüktür. 

Gelir Vergisi Dilimleri 2024 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanır:  

Gelir DilimiVergi Oranı (%)
110.000 TL’ye kadar15%
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası20%
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası27%
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası35%
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası40%

Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır? 

Ücretliler için gelir vergisi dilimleri hesaplanırken brüt kazanç üzerinden o ayki söz konusu vergi matrahı belirlenir. Brüt kazancınız ile vergi matrahınızı bulabilmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: 

Gelir Vergisi Matrahı = Brüt Kazanç – Çalışan SGK Kesintisi – Çalışan İşsizlik Kesintisi – İstisnalar

Vergi matrahını bulduktan sonra her yıl ilk aydan itibaren vergi dilimlerini hesaplamaya başlayabilirsiniz. Vergi matrahının denk geldiği dilimdeki oran sizin gelir vergisi oranınızdır. 

Kolay ve Anlaşılır Adımlarla Gelir Verginizi Hesaplayın

 1. Adım: Brüt Kazanç ve Vergi Matrahı Hesaplama
 • Brüt Kazanç: Maaş, prim, fazla mesai gibi tüm kazançların toplamıdır.
 • Vergi Matrahı: Brüt kazançtan yapılan kesintilerin (SGK, işsizlik primi, vs.) ve istisnaların çıkarılmasıyla bulunan tutardır.

Örnek:

 • Brüt Kazanç: 30.000 TL (maaş, prim, fazla mesai gibi tüm kazançların toplamı)
 • Çalışan SGK Kesintisi: 4.500 TL
 • Çalışan İşsizlik Kesintisi: 300 TL
 • İstisna: 800 TL

Hesaplama:

Vergi Matrahı: 30.000 – 4.500 – 300 – 800 = 24.400 TL

 1. Adım: Vergi Dilimlerini Belirleme
Vergi DilimiGelir AralığıVergi Oranı
10 – 110.000 TL%15
2110.000 – 230.000 TL%20
3230.000 – 580.000 TL%27
4580.000 – 3.000.000 TL%35
53.000.000 TL ve üzeri%40

Hesaplamaya göre vergi matrahının denk geldiği dilimi bularak gelir vergisi hesaplamasını yapabilirsiniz.
Örneğin 2024 yılı için vergi matrahı 30 bin TL olan bir ücretli çalışan 2024 yılında ay ay tabi olacağı vergi dilimleri ve ödeyeceği gelir vergisi tutarı şöyledir:

 • Ocak ayında 30 bin TL (%15 – 110 bin TL’nin altında): 4 bin 500 TL
 • Şubat ayında 60 bin TL (%15 – 110 bin TL’nin altında): 4 bin 500 TL
 • Mart ayında 90 bin TL (%15 – 110 bin TL’nin altında): 4 bin 500 TL
 • Nisan ayında 120 bin TL (20 bin TL’si için %15, kalan 10 bin TL için %20): 5 bin TL
 • Mayıs ayında 150 bin TL (%20 – 110 bin – 230 bin TL arasında): 6 bin TL
 • Haziran ayında 180 bin TL (%20 – 110 bin – 230 bin TL arasında): 6 bin TL
 • Temmuz ayında 210 bin TL (%20 – 110 bin – 230 bin TL arasında): 6 bin TL
 • Ağustos ayında 240 bin TL (20 bin TL’si için %20, 10 bin TL için %27) : 6 bin 700 TL
 • Eylül ayında 270 bin TL (%27 – 230 bin TL – 870 Bin TL arasında) 8 bin 500 TL
 • Ekim ayında 300 bin TL (%27 – 230 bin TL – 870 Bin TL arasında) 8 bin 500 TL
 • Kasım ayında 330 bin (%27 – 230 bin TL – 870 Bin TL arasında) 8 bin 500 TL
 • Aralık ayında 360 bin (%27 – 230 bin TL – 870 Bin TL arasında) 8 bin 500 TL

Not: Yukarıdaki hesaplama örneğidir. Kendi hesabınızı yaparken brüt kazancınız, kesintileriniz, istisnalarınız ve vergi matrahınız farklı olabilir.

Daha detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesini ziyaret edebilir veya bir vergi uzmanına danışabilirsiniz.

Aylık vergi hesaplamalarında her ayın brüt maaşı, kesinti ve istisnaları dikkate alınmalıdır.

Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi Ödeme Süreçleri ve Detayları

Ücretli çalışanların gelir vergileri, maaşlarından otomatik olarak ödenir. Stopaj vergisi olarak adlandırılan bu kesinti, vergi ödemesini işverenleri üzerine alır. Bu, ücretli çalışanlar için oldukça pratik bir yöntemdir çünkü vergi ödemeleriyle doğrudan uğraşmak zorunda kalmazlar. Ancak, gelir vergisi ödemeleri sadece ücretli çalışanlar için değil, diğer gelir kaynaklarına sahip bireyler için de önemlidir.

Diğer gelir kaynaklarına sahip olan bireyler için gelir vergisi ödemeleri iki taksit halinde gerçekleşir. İlk taksit mart ayının sonunda, ikincisi ise temmuz ayının sonunda ödenmelidir. Bu süreç, gelir sahibi olan bireylerin vergi yükümlülüklerini zamanında ve düzenli olarak yerine getirmelerini sağlar.

Ticari Kazançlardan Kaynaklanan Gelir Vergisi Ödemeleri

Ticari kazançlardan kaynaklanan gelir vergisi ödemeleri de iki taksit halinde yapılabilir. Bu durumda, ilk taksit şubat ayının sonunda, ikinci taksit ise haziran ayının sonunda ödenmelidir. Bu ödeme planı, ticari faaliyetlerden elde edilen gelirin vergilendirilmesinde önemli bir adımdır ve vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesini sağlar.

Vergi Ödeme Kurumları ve Yöntemleri

Vergi ödemelerini gerçekleştirmek için başvurabileceğiniz çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 • İkametgâh adresinizin bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • İş yeri adresinizin bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı internet vergi dairesi
 • Bankalar

Bu kurumlar, vergi mükelleflerinin vergi ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için çeşitli hizmetler sunarlar. Vergi dairesi ziyaretleri, vergi ödeme sürecini hızlandırabilir ve vergi mükelleflerine zaman kazandırabilir.

Memurların Gelir Vergisi Ödemeleri

Memurların gelir vergisi ödemelerinde ise farklılıklar bulunmaktadır. Kamu çalışanları, her sene ocak ayında %15’lik bir oranda gelir vergisine tabi tutulurlar. Ancak, ilerleyen aylarda ücret artışlarıyla birlikte bu oran %20’ye yükselir. Gelir vergisi ödemeleri, devlet memurlarının maaşlarından otomatik olarak kesilir.

Bu süreç, kamu çalışanlarının vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar ve vergi ödemelerinin düzenli olarak yapılmasını garanti altına alır.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish