Ekonomik Güven Endeksi, bir ülkenin ekonomik durumunu değerlendirmek için oldukça önemli bir araçtır. Bu endeks, tüketicilerin ve üreticilerin genel ekonomik duruma yönelik algılarını, beklentilerini ve eğilimlerini yansıtan bir bileşik endekstir.

Üreticilerin ekonomiye olan güveni ve üretim planları da ekonomik güven endeksinin bir parçasıdır. İşletme güveni endeksi, işletmelerin gelecekteki yatırım ve istihdam planlarına ilişkin verileri içerir. Bu endeks, işletmelerin ekonomik büyüme ve gelişme beklentilerini yansıtır ve genellikle üretim endeksleri ve işletme anketleri aracılığıyla ölçülür.

Tüketicilerin ekonomiye olan güveni ve harcama eğilimleri, genellikle tüketici güveni endeksi ile ölçülür. Tüketici güveni, tüketicilerin gelecekteki ekonomik durumları hakkındaki değerlendirmelerini yansıtan bir göstergedir. Örneğin, tüketicilerin iş bulma ve gelir beklentileri, tüketici güveni endeksi aracılığıyla ölçülür ve ekonomik güvenin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Ekonomik güven endeksi ayrıca işsizlik oranı ve enflasyon gibi makroekonomik faktörleri de içerir.

Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumu, beklentileri ve eğilimlerini ölçmek için Ekonomik Güven Endeksi hesaplanır. Ekonomik Güven Endeksinin hesaplanması oldukça detaylı bir süreç gerektirir. Bu endeks, çeşitli ekonomik göstergelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur.

Bu endeks, beş temel sektöre ait alt endekslerin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır.

Beş temel sektör ve ağırlıkları şöyledir:

 • Tüketici: %20
 • Reel Kesim (İmalat Sanayi): %40
 • Hizmet: %30
 • Perakende Ticaret: %5
 • İnşaat: %5

Alt endeksler ve ilgili beklentiler şunlardır:

Tüketici Güven Endeksi

 • Gelecek 12 ayda hane halkının maddi durumunun değişimi
 • Gelecek 12 ayda genel ekonomik durumun değişimi
 • Gelecek 12 ayda ülkedeki işsizlik oranının değişimi
 • Gelecek 12 ayda tasarruf yapma imkanının değişimi

Reel Kesim (İmalat Sanayi) Güven Endeksi:

 • Gelecek 3 ayda üretim hacminin değişimi
 • Gelecek 3 ayda işletmede istihdam edilen kişi sayısının değişimi
 • Gelecek 3 ayda stok düzeyinin değişimi

Hizmet Sektörü Güven Endeksi:

 • Gelecek 3 ayda hizmet sektörü faaliyetlerinin değişimi
 • Gelecek 3 ayda hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısının değişimi

Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi:

 • Gelecek 3 ayda perakende ticaret satışlarının değişimi
 • Gelecek 3 ayda stok düzeyinin değişimi

İnşaat Sektörü Güven Endeksi:

 • Gelecek 3 ayda yeni inşaat siparişlerinin değişimi
 • Gelecek 3 ayda inşaat faaliyetlerinin değişimi

Ekonomik Güven Endeksi Hesaplama Aşamaları

 • Her sektöre ait alt endeksler, TÜİK tarafından yapılan anketlerle toplanır.
 • Alt endekslerin mevsimsellik etkisi arındırılır.
 • Her sektörün endeksindeki alt endeksler için ağırlıklar belirlenir.
 • Ağırlıklı alt endeksler toplanarak ortalamaları alınır.
 • Ortalama 100 ile çarpılarak Ekonomik Güven Endeksi elde edilir.

Diyelim ki her sektörün alt endeksleri ve ağırlıkları şu şekilde:

SektörAlt EndeksAğırlık
Tüketici1050.2
Reel Kesim1100.4
Hizmet1000.3
Perakende Ticaret950.05
İnşaat900.05

Tüketici güveni, tüketicilerin ekonomik duruma yönelik algılarını ve beklentilerini yansıtan önemli bir göstergedir. Bu güven, tüketicilerin gelecekteki ekonomik durumları hakkındaki değerlendirmelerini içerir ve genellikle anketler aracılığıyla ölçülür. Anketlerde tüketicilere, gelecek aylarda ekonomik durumlarının ne yönde olacağına dair sorular yöneltilir ve bu veriler toplanarak endeksin hesaplanmasında kullanılır.

İşletme Güveni

İşletme güveni ise işletmelerin ekonomik beklentilerini ve eğilimlerini yansıtan bir göstergedir. İşletmelerin gelecekteki yatırım ve istihdam planları, ekonomik büyüme hızı gibi faktörler endeksin hesaplanmasında dikkate alınır. İşletme güveni genellikle işletme anketleri ve endüstriyel üretim verileri gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerle ölçülür.

İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı da Ekonomik Güven Endeksinin önemli bir bileşenidir. İşsizlik oranı, bir ekonomideki işsizlik düzeyini yansıtan bir göstergedir. Genellikle resmi işgücü istatistikleri ve işsizlik sigortası başvuruları gibi verilerle ölçülür. Yüksek işsizlik oranları, ekonomik güvenin düşük olduğunu ve tüketicilerin harcama eğilimlerini etkileyebileceğini gösterebilir.

Enflasyon Oranı

Enflasyon oranı da Ekonomik Güven Endeksinin hesaplanmasında önemli bir faktördür. Enflasyon, bir ekonomide genel olarak fiyatların artma eğilimini ifade eder ve tüketicilerin satın alma gücünü etkiler. Enflasyon oranı genellikle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) gibi göstergelerle ölçülür ve endeksin hesaplanmasında dikkate alınır.

Güven Endeksi Nasıl Yorumlanır?

Ekonomik Güven Endeksinin yorumlanması, bir ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu endeks, tüketicilerin ve işletmelerin ekonomiye olan güven düzeyini yansıtır ve bu nedenle oldukça kritik bir öneme sahiptir.

100’ün üzerinde olan bir Ekonomik Güven Endeksi, genellikle iyimser bir tabloyu işaret eder. Bu durum, tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki ekonomik koşullar hakkında olumlu beklentilere sahip olduğunu gösterir. İyimserlik, tüketim ve yatırımların artmasına, işletmelerin büyüme ve genişleme stratejilerini güçlendirmesine katkıda bulunabilir.

100’ün altında olan bir Ekonomik Güven Endeksi ise genellikle karamsar bir görünümü yansıtır. Bu durum, tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki ekonomik koşullar hakkında endişeli olduklarını gösterir. Karamsarlık, tüketim ve yatırımların azalmasına, işletmelerin kâr beklentilerini düşürmesine ve belirsizlikler nedeniyle ekonomik aktivitenin yavaşlamasına yol açabilir.

Ekonomik Güven Endeksinin trendi de oldukça önemlidir. Artan bir eğilim, ekonominin güçlenmekte olduğunu ve ekonomik aktivitenin artma eğiliminde olduğunu gösterebilir. Bu durum, politika yapıcılar için ekonomik teşvik önlemleri almanın doğru zamanı olduğunu işaret edebilir.

Öte yandan, azalan bir eğilim, ekonominin zayıfladığını ve ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterebilir. Bu durumda, politika yapıcılar genellikle ekonomiyi canlandırmak için teşvik önlemleri alabilirler.

Ekonomik Güven Endeksinin Önemi

Ekonomik Güven Endeksi, ekonomistler, politika yapıcılar ve işletmeler için önemli bir araçtır. Bu endeks, ekonominin genel sağlığı hakkında bilgi verir ve gelecekteki ekonomik trendleri tahmin etmeye yardımcı olur. Ayrıca, tüketicilerin ve işletmelerin ekonomiye olan güvenini ölçerek, ekonomik aktiviteyi etkileyebilecek potansiyel riskleri belirlemede de önemli bir rol oynar.

Ekonomik Güven Endeksinin takibi, ekonomik politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında da önemlidir. Örneğin, endeksin düşük olması durumunda, politika yapıcılar ekonomiyi teşvik etmek için çeşitli önlemler alabilirler. Aynı şekilde, endeksin yüksek olması durumunda ise aşırı ısınma riskini azaltmak için sıkılaştırıcı politikalar uygulanabilir.

Sonuç olarak, Ekonomik Güven Endeksi, bir ülkenin ekonomik durumunu değerlendirmek ve gelecekteki trendleri tahmin etmek için önemli bir araçtır. Bu endeksin düzenli olarak takip edilmesi, ekonomik kararların daha bilinçli bir şekilde alınmasını sağlar ve ekonomik istikrarın korunmasına yardımcı olur.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish