GSYH nedir?

TÜİK’e göre Gsyh tanımı ve hesaplama yöntemleri aşağıdaki gibidir. GSYH, bir ülkedeki belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerden dolayı oluşan katma değere ilişkin standart bir ölçüdür.

GSYH Nasıl hesaplanır? #

GSYH üç yöntemle hesaplanmaktadır:

  1. Üretim yöntemi
  2. Harcama yöntemi
  3. Gelir yöntemi

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdilerin toplamının, bir ekonomide yerleşik üretici birimlerin belirli bir dönemdeki ekonomik faaliyetleri sonucunda oluşturdukları tüm mal ve hizmetlerin değerlerinin toplamından düşülmesi sonucu elde edilen değerdir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, bir ekonomide belirli bir dönemde tüketim ve yatırım harcamaları ile ihracat ve ithalat arasındaki harcama yöntemi farkından oluşur. Bu yöntemin ana bileşenleri, hanehalklarının nihai tüketimi, devletin nihai tüketimi, sabit sermaye yatırımları ve net mal ve hizmet ihracatıdır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, ekonominin üretken birimleri tarafından gelir yöntemi ile elde edilen devlet tarafından alınan maaş, ücret gelirleri, faaliyet karı ve çeşitli vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Her faaliyet alanında mal ve hizmetlerin üretim sürecinde yer alan üretici birimler tarafından üretim faktörlerine ödenen değerlerin toplamıdır.

Kaynakça:https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsel-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-II.-%C3%87eyrek:-Nisan—Haziran,-2021-37182&dil=1

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs

tr_TRTurkish