Çapraz Kur

Uluslararası piyasalarda genellikle dövizkurları ABD doları ile yerel paralararasındaki değişim oranı şeklinde ifadeedildiği için, ABD doları dışındaki iki parabirimi arasındaki değişim oranı bunlarınABD doları cinsinden fiyatlarına göredolaylı olarak hesaplanabilmektedir.Çapraz kur, iki yabancı para ve bu ikiparanın her birinin bir üçüncü yabancı para(genellikle ABD doları) ile arasındaki pariteolarak tanımlanan döviz değişim kurudur.Diğer bir ifadeyle, iki para birimi arasındakidolaylı değişim oranına çapraz kur adıverilmektedir.

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs

tr_TRTurkish