Bütçe Açığı Nedir?

Giderlerin , gelirlerden büyük olduğu duruma bütçe açığı denir. Örneğin,hanenizin toplam aylık giderleri aylık gelirinden fazla ise , ev bütçesinde bir açık veriyor olabilir.Benzer şekilde devletin sermaye ödemeleri sermaye gelirlerini aşarsa, bütçe açığına yol açar. Genellikle GSYİH’nın yüzdesi olarak ifade edilir.

Bütçe açığındaki yükseliş ekonomiye zarar vererek kamunun daha fazla borçlanmasına neden olmaktadır.Hükümet bu borcu finansa etmek için borçlanmaya gidiyor ve piyasadaki fon arzı sabitken daha fazla fon talebi kaçınılmaz olarak faizleri yükseltiyor. Böylece ekonomik yatırımlar azalarak ülke büyümesinin yavaşlamasına neden oluyor. Örnek olarak 1991-2001 döneminde Türkiye’nin ekonomideki yıllık ortalama büyüme oranı ancak yüzde 2,9 olabilmişti.

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs

tr_TRTurkish