6493 sayılı Kanuna göre “Ödeme kuruluşu” ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için bu kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi ve “Ödeme Sistemi” ise üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer taleplerinden kaynaklı fon aktarımlarının gerçekleştirilmesi için yapılan, takas ve mutabakat işlemleri için altyapı sunan ve ortak kurallara sahip bir yapıyı ifade etmektedir.

Kanun kapsamında yetkilendirilen ödeme kuruluşları, müşterilerine ödeme hizmeti sunan tüzel kişilerdir. Bu tüzel kişilerin Kanuna göre anonim şirket olması, şirket ve ortaklarının Kanunun 14.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ödeme kuruluşunun sunabileceği ödeme hizmetleri Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasında sayılmıştır. Kanunun 14. maddesi kapsamında ödeme kuruluşu faaliyet izni alan bir kuruluş, sadece Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ödeme hizmetlerini sunabilecek olup, elektronik para ihracı faaliyetinde bulunamayacağı belirtilmiştir.


Kanuna göre” Elektronik Para Kuruluşu” bu kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi, “Elektronik Para” ise Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri ifade etmektedir.

Sektörde başlıca 5 işlem sürecinden bahsedilebilir:

  • Mobil ödeme
  • Para transferi
  • Ödeme servis sağlayıcı
  • Fatura ödeme
  • Elektronik para

Mobil ödeme: Müşterinin satın alacağı ürün/hizmeti kredi kartı vb. olmadan telefon faturasına yansıtmasıdır.

Para transferi: Bir temsilci vasıtasıyla para transfer hizmetidir.

Ödeme Servis Sağlayıcı: KOBİ’lere kredi kartı tahsilatı için genellikle elektronik ortamda POS ( Sanal POS olabileceği gibi internete açık kredi kartları üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir) hizmeti sunan şirketlerdir.

Fatura Ödeme: Yaygın temsilciler sayesinde fatura üreten kurum ödemelerinin yapılmasını sağlar.

Elektronik Para: Bireylerin elektronik para hesabı açarak ödeme hizmetinde kullanılmak üzere fon aktarmasını sağlar.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish