TURK Finansman A.Ş. Genel Müdürü Semra Demircioğlu, “İş dünyasında eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet” temasındaki PSM Nisan Wbuzz dosyasında görüşlerini paylaştı. 

Salgınla yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi, kadın çalışanları ve yöneticileri nasıl etkiledi? 

Salgın süresince deneyimlenen “hibrit” gibi yeni çalışma modellerinin salgın sonrası da gelişerek farklı sistemlerle dönüşeceğini düşünüyoruz. Kadın deneyimi açısından baktığımızda bu sistemin hem yeni fırsatlar hem de zorluklar yarattığını söyleyebiliriz. İşe geliş-gidişlerde kaybedilen zamanın eve ve çocuklara ayrılmasını, evden çalışmanın bir avantajı olarak düşünebiliriz. Öte yandan, özellikle çalışan anneler ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınlar için evde geçirdikleri zamanın artması, onların ev işlerine ve yükümlülüklerine daha fazla zaman harcamasına sebep oldu. Araştırmalara göre kadınların ev işlerine ayırdıkları vaktin mesaiyle birleşmesi kaygı, stres ve tükenmişlik hissini artırdı. Yani kadınlar bu süreçte erkeklere kıyasla iş-yaşam dengesini sağlamakta zorlandı.

Salgın sonrası yapılan araştırmalarda ise aksine uzaktan çalışma modelini sürdürmek isteyen kadınların oranın daha fazla olduğu görülüyor. Kadınlar aynı zamanda evden çalışmanın işte “daha az görünür” olmaya neden olabileceği ve kariyerlerini olumsuz etkileyebileceği endişesini de taşıyor. Bu konuya esnek ve sürdürebilirliği destekleyecek bir pencereden bakmanın daha anlamlı olacağını düşünüyorum. İçinde olduğum sektör ve şirketim açısından baktığımda, salgın sonrasında hibrit çalışma modelinin hem yüz yüze etkileşim ihtiyacını karşılayacağını hem de uzaktan çalışmanın sağladığı verimlilik ve üretkenlik avantajlarını yaşatacağını düşünüyorum. Dünyadaki “büyük istifa” ve “büyük değişim” hareketlerini de göz önünde bulundurduğumuzda uzaktan çalışma ve hibrit modelin çalışanların motivasyonunu artıracağını öngörüyoruz.

Bu noktada kadınların hibrit veya evde çalışma modellerinde çalışmalarının kariyer gelişimlerinde bir engel teşkil etmemesini sağlamak istiyoruz. Çalışma modellerimizi kadınların daha rahat ve etkili çalışabilecekleri, kariyerlerinde ilerlemelerini teşvik edecek bir fırsat olarak sunmak önemli. Bireysel performansın nereden veya kaç saat çalışıldığından bağımsız olarak üretkenlik ve rolün hedefleri açısından değerlendirilmesi kritik önem taşıyor.

Şirketinizin kadınların kariyer planlamasını destekleyen politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

 “Cam tavanlar” yıllardır bu alanda aşılması için uğraş verilen engellerin başında geliyor. Cinsiyet ayrımı olmadan, herkese iş hayatında adil şartların ve fırsatların sunulması, önyargısız yaklaşılması hayati önem taşıyor. Şirketimizdeki kadın çalışanların oranı yüzde 52. Orta ve üst düzey yönetici seviyesindeki kadın çalışanlarımızın oranı ise yüzde 33. Özellikle üst düzey liderlik rollerinde bu oranın daha da artmasını destekliyoruz. Konuyu sadece cinsiyet perspektifinden değil; daha da geniş, çeşitliliği ve kapsayıcılığı gözeterek ele alıyoruz. Bu alanda sadece bir kadın yönetici olarak değil de insan olarak rol model olmayı önemsiyor ve bu konuda çalışmaya devam ediyorum.

Eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet bağlamında finans ve teknoloji dünyasında kadınların karşılaştığı fırsatlar ve tehditler neler? 

Alanı her ne olursa olsun kadınların önündeki en büyük engel olan “cam tavan”a ilişkin yapılabilecek birçok çalışma var. Salgın cinsiyet eşitliğindeki durumu geriletse de ülkelere ve kurumlara daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için kadınları güçlendirme fırsatı da verildi. Daha fazla kadının güçlü pozisyonlara gelmesi, bu fırsatın başarısını ve pozitif getirisini ortaya çıkaracaktır.

İş dünyasını kadınlar başta olmak üzere tüm çalışanlar için daha adil, daha eşit ve daha kapsayıcı kılmak için önerilerinizi alabilir miyiz?

Cinsiyet eşitliği hakkında farkındalığın artırılmasıyla kadınların eğitimde öne çıkarılması ve eğitime ulaşımlarının kolaylaştırılması; kadın istihdamı ve girişimci olabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması onları ekonomik açıdan kuvvetlendireceği gibi sosyal hayattaki gelişimlerine de olanak tanıyacaktır. Kapsayıcılık açısından, kadın-erkek ayrımı yapmaksızın iş hayatında herkese adil davranılması, çalışanlardan düzenli olarak geri bildirim alınması ve bu doğrultuda aksiyona dönüştürülmesi kritik önem taşıyor.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish