Yatırım dünyası, güven, şeffaflık kavramları üzerinden yükselen bir ekosistemdir.  Güven ve şeffaflığın yanı sıra yatırım kararlarında doğru bilgi büyük öneme sahiptir. Türkiye’de sermaye piyasalarında doğru bilgi ve bu bilginin güvenilirliğini tesis eden kurumlar olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sunulan hizmetlerin başında KAP gelir.

KAP, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul mevzuatı gereğince kamuoyuna açıklanmasına gerek görülen işlem ve bildirimlerin elektronik imza ile iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Amaç: Yatırımcıların, sermaye piyasalarındaki gelişmelerden ve şirketlerin faaliyetlerinden doğru ve zamanında haberdar olmalarını sağlayarak, yatırım kararlarını daha bilinçli vermelerine yardımcı olmaktır.

SPK tarafından kurulan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun kontrolü ve işletilmesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü tarafından yürütülür. KAP sistemi, haftanın 7 günü 24 saat esasına göre, 700’ün üzerinde şirket ve 1.000’i aşkın yatırım fonu ile 3000’den fazla kullanıcıyı kapsar.

İşlemlerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve yatırımcılara doğru bilgi verilebilmesi adına KAP’ta yayınlanan açıklamalar KAP haberi olarak da karşımıza çıkar.

KAP Nasıl Takip Edilir?

Kamuyu Aydınlatma Platformu, anlık olarak hizmet veren kap.org.tr web sitesi üzerinden erişilebilir. KAP duyuruları, internet siteleri, KAP widget’ları veya API hizmetleri aracılığıyla takip edilebilir. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre borsada işlem gören şirketlerin yatırımcılarını ilgilendiren önemli gelişmeleri ve bilgileri kamuya açıklamaları zorunludur. Bu zorunlu bilgiler, KAP üzerinden dijital olarak imzalanır ve teyit edilir.

KAP açıklamalarının usul ve esasları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği’nde belirtilmiştir. Bu tebliğe göre, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin detayları, açıklamaların şekli ve zamanı belirlenmiştir.

KAP açıklamaları sayesinde yatırımcılar, pay senetlerine ilişkin alım/satım kararlarında gereksinim duydukları doğru ve güvenilir bilgiye zamanında erişebilirler. KAP’ın işlevselliği, finansal piyasalarda şeffaflığı sağlayarak adil piyasa yapısına katkı sağlar.

KAP Haberleri Nasıl Paylaşılır?

Payları borsaya kote olan şirketler ya da Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi Türkiye’de piyasaları düzenleyen kamu kurumlarının piyasa düzenlemeleri ve kararlarını KAP açıklaması şeklinde kamuoyu ile paylaşır. KAP bildirimleri, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen formatlara uygun olarak imzalı ve onaylı bir şekilde gönderilir.  KAP haberleri ve yapılan bildirimler HTML, XML, PDF, Word, Excel dosya formatlarında sunulurken bildirimlere ilişkin tüm belgeler (Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararları, Finansal Tablolar, anlaşmalar, sözleşmeler vs.) duyurulara PDF formatında eklenebilir.

Yapılan KAP bildirimlerinde belirlenen şablonlar kullanılır ve bu sayede sayesinde asgari unsurlar yerine getirilirken bir standart oluşturulur. KAP bildirimi yapması gereken şirketler ya da kurumlar için MKK tarafından kurulan e-posta sistemi mesai saatleri içerisinde kapsamlı danışmanlık desteği sunar. İletilen bildirimlerin standartlara uygunluğu ve geçerliliği kontrol edildikten sonra MKK’nın ilgili birimlerince onaylanır ve online platform üzerinden 7/24 tüm paydaşlara sunulur.

Şirketler Hangi Bilgileri KAP’a Bildirmek Zorunda?

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu ve piyasaları düzenleyen yasal mevzuatlar, hisse senetleri, yatırım fonları, borçlanma araçları gibi sermaye piyasası araçları üzerinden Borsa İstanbul’da işlem gören tüm ortaklıklar KAP bildirimi yapmak zorundadır. KAP bildirim zorunluluğu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir. Buna göre, payları halka açık şirketler, ticari faaliyetlerine ilişkin önemli bilgileri KAP aracılığıyla kamuya duyurmakla yükümlüdürler. Duyuruların niteliği ve kapsamında çeşitli özel durumlar ve istisnalar bulunur. Özel durumlar SPK’nın belirlediği kriterlere ve ilgili tebliğ kapsamında değerlendirilir.

Özellikle de halka açık şirketlerin hisse fiyatını, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeydeki haberlerin, duyuruların, geleceğe yönelik değerlendirmelerin basın yayın organları ya da çeşitli iletişim kanalları üzerinden yapılması durumunda KAP’a da bildirim yapılması gerekir. Açıklamalar sehven yapıldıysa ilgili durum, doğru bilgilerle KAP üzerinden yatırımcılara paylaşılmalıdır. Haber ve iddialar söz konusu olduğu durumlarda konunun doğrulanması ya da reddedilmesi de KAP üzerinden yapılmalıdır.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish