Küresel trendlerin dijital dönüşüme yön verdiği 2021 yılında,
Türkiye’nin dijitalleşme hedefleri artarak büyüyor. Bankacılık, finans ve e-ticaret sektörleri başta olmak üzere birçok farklı alanda geliştirilen proje ve çözümlerle Türkiye’nin dijitalleşme notu, her geçen yıl daha da yükseliyor.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından, iş dünyasından profesyonellerin katılımı ve 139 ülkeden toplanan verilerin ışığında hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021” raporuna göre sektörel büyüme oranları kamuoyuyla paylaşıldı.Raporda sunulan oranlara göre dönüşüm, ekosistem, yeterlilik ve kullanım başta olmak üzere 10 farklı sektörel boyutta yükseliş gözlemlendi.

10 kalemde birden not artışı

TÜBİSAD’ın sunduğu rapora göre Türkiye’nin 2021 yılındaki dijitalleşme notu 5 üzerinden 3,24 olarak belirlendi. 2019 yılında 2,94 olan bu rakam, 2020 yılında ise 3,03 olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ölçümlenen bu orana göre Türkiye dijital dönüşüm notunda istikrarlı yükselişini sürdürüyor.
Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise dijitalleşen toplum bileşeni oldu. 2020 yılında kamu kullanımı bileşeni 2,92 oranındayken 2021 yılında 3,37’ye yükseldi. %15’in üzerinde artış gösteren bu oran, Türkiye’nin dijitalleşme notunu yukarıya taşıyan en güçlü kalemlerden bir tanesi haline geldi. Bir başka güçlü kalemse %12’lik artışla toplum bileşeni alanında yaşandı. 2020 yılında 3,58 olan bu oran, 2021 yılında 4,03’e yükselerek Türkiye’nin dijital dönüşümüne önemli bir yere sahip oldu.

En yüksek not: satın alınabilirlik

5 üzerinden skorlanan bileşenler arasında en yüksek notu 4,63 ile “satın alınabilirlik” aldı. Türkiye’nin dijital dönüşüm notunu yukarı yönde etkileyen bu bileşenin aksine, en düşük oran 2,05 ile dijitalleşen ekonominin oldu. 3 puanın altında kalan bir diğer bileşen ise 2,32 ile dijitalleşen altyapı oldu.

Yayınlanan raporda dikkat çeken bir diğer bilgi ise Bilgi İletişim Teknolojileri sektörünün tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla birlikte istihdamını artırması oldu. Dijital ve teknolojik çözümlerin kurumsal faaliyetlerdeki öneminin anlaşıldığı bu dönemin pandemi sonrası da devam edeceği vurgulandı.

Rapor sonucunda Türkiye’nin dijital dönüşümdeki notunu yükseltecek yeni aksiyon planları ve hedefler belirlendi. Yapılan dijital dönüşüm planlarına göre, bireylerin dijital ekonomiye uyumunun ve özel sektörün dijital dönüşümünün hızlandırılması amaçlanıyor. Bu süreçte kamu kurumlarının düzenleyici ve pazarı geliştiren rolünü güçlendirecek hamleler yapılması da planlanıyor.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish