Beklenen getiri nedir, bir yatırımcının bilinen tarihsel getiri oranlarına (RoR) sahip bir yatırımdan beklediği kâr veya zarardır. Olası sonuçların gerçekleşme şanslarıyla çarpılması ve ardından bu sonuçların toplanmasıyla hesaplanır.

Beklenen Getiri Nasıl Hesaplanır?

Beklenen getiri hesaplamaları, modern portföy teorisinin (MPT) iyi bilinen modelleri veya opsiyon fiyatlandırma modeli dahil olmak üzere, hem iş operasyonlarının hem de finansal teorinin önemli bir parçasıdır. Örneğin, bir yatırımın %50 ihtimalle %20 kazanma ve %50 ihtimalle %10 kaybetme şansı varsa, beklenen getiri %5= (%50 x %20 + %50 x -%10= %5) olur.

Beklenen getiri, bir yatırımın ortalama net sonucunun pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirlemek için kullanılan bir araçtır. Toplam, aşağıdaki formülle gösterildiği gibi, farklı senaryolardaki potansiyel getirileri göz önünde bulundurularak bir yatırımın beklenen değeri (Expected Value) olarak hesaplanır:

Beklenen Getiri = Σ (Getiri i x Olasılık i )

“i”, serideki bilinen her dönüşü ve ilgili olasılığını gösterir.

Çoklu Limit ile İhtiyaçlarını Ertleme, Faiz ve Masraf Yok!

Şimdi Kredim sistemine ücretsiz üye ol Çoklu Limit ile alışveriş yapabilme imkanını yakala.

Beklenen getiri, genellikle geçmiş verilere dayalıdır. Bu nedenle geleceğe yönelik garanti edilmez ancak genellikle makul beklentiler belirlemektedir. Bu nedenle beklenen getiri rakamı, tarihsel getirilerin uzun vadeli ağırlıklı ortalaması olarak düşünülebilir.

Örneğin, yukarıdaki formülasyonda, yatırım doğası gereği sistematik ve sistematik olmayan risklere tabi olduğundan, %5’lik beklenen getiri gelecekte asla gerçekleşmeyebilir. Sistematik risk, bir pazar sektörüne veya tüm pazara yönelik tehlikeyken, sistematik olmayan risk belirli bir şirket veya endüstri için geçerlidir.

Bireysel yatırımlar veya portföyler göz önüne alındığında, bir finansal yatırımın beklenen getirisi için daha resmi bir denklem şu şekildedir:

Beklenen getiri = Risksiz prim + Beta (beklenen piyasa getirisi – risksiz prim)

Özünde bu formül, risksiz getiri oranını aşan beklenen getirinin, yatırımın betasına veya daha geniş piyasaya kıyasla göreceli değişkenliğine bağlı olduğunu belirtir.

Beklenen getiri ve standart sapma, bir portföyü analiz etmek için kullanılabilecek iki istatistiksel ölçüdür. Bir portföyün beklenen getirisi, o portföyün üretebileceği beklenen getiri miktarıdır. Bu da onu portföyün olası getiri dağılımının ortalaması yapar. Bir portföyün standart sapması ise getirilerin ortalamasından ne kadar saptığını ölçerek portföyün riskini temsil eder.

Beklenen Getiri Sınırlamaları Nedir?

Yatırım kararlarını sadece beklenen getiri hesaplarına göre vermek çok sağlıklı olmayacaktır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, yatırımların portföy hedefleriyle uyumuna bakılmalıdır. Aynı zamanda yatırım fırsatlarının risk özelliklerini gözden geçirmelisin.

Örneğin, iki varsayımsal yatırımın var olduğunu varsayalım. Son beş yıldaki yıllık performans sonuçları:

  • Yatırım A: %12, %2, %25, -%9 ve %10
  • Yatırım B : %7, %6, %9, %12 ve %6

Bu yatırımların her ikisi de tam olarak %8 getiri bekliyordu. Ancak standart sapma ile tanımlanan her birinin riskini analiz ederken, A yatırımı B yatırımından yaklaşık beş kat daha risklidir. Yani, A yatırımının standart sapması %11,26 ve B yatırımının standart sapması %2,28’dir. Standart sapma, yatırımın tarihsel değişkenliğini veya riskini ölçmek için kullanılan yaygın bir istatistiksel ölçümdür.

Beklenen getirilere ek olarak, yatırımcılar bu getiri olasılığını da göz önünde bulundurmalıdır. Ne de olsa belirli piyangoların, bu getiriyi gerçekleştirme şansı çok düşük olmasına rağmen, olumlu bir beklenen getiri sunduğu durumlar olabilir.

Finansta Beklenen Getiri Nasıl Kullanılır?

Beklenen getiri hesaplamaları, iyi bilinen modern portföy teorisi (MPT) modelleri veya Black-Scholes opsiyon fiyatlandırma modeli dahil olmak üzere hem ticari faaliyetlerin hem de finansal teorinin önemli bir parçasıdır. Bir yatırımın pozitif veya negatif bir ortalama net sonuca sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir araçtır.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish